Rent senter - et rent treningsmiljø

Vi ønsker å ta aktive grep for å sikre et rent treningsmiljø. I den forbindelse har vi fornyet vårt samarbeid med Antidoping Norge gjennom deres Rent senter-program. 

Rent senter er et forebyggende antidopingprogram, som har fokus på kompetanseheving og informasjon blant ansatte og trenende, og gir muligheten for dopingkontroller. 

Fra 1.juli 2013 ble all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven § 24a. Bruk av, eller mistanke om bruk av, dopingmidler ved et Rent senter kan derfor bli politianmeldt.

Lær mer og hjelp oss i arbeidet

Vi ønsker å sette antidoping på dagsorden, og det kan du som trener hos Kraft Treningsenter hjelpe oss med. Dersom du ønsker å lære mer om temaet, kan du nå gjennomføre et e-læringsprogram i regi av Antidoping Norge. Dette er selvsagt helt frivillig, men vi setter stor pris på om du vil hjelpe oss med å sette fokus på det viktige antidopingarbeidet i Norge, og fronte en nulltoleranse for dopingbruk. 

For å logge inn på e-læringsprogrammet, følger du denne linken: http://www.rentsenter.no/Accou...Registrer deg som nytt medlem, og velg deg et passord. Fyll inn senterkoden: ON02K