Kraft Stadion

Kraft Stadion ligger i  Lillevikveien 9, 8515 Narvik. Tilbudet består av styrke- og kondisjonsutstyr, Squash og Garderober med badstue.

For å komme inn må man ha gyldig medlemskort.

Tilbakemeldinger: Har du ønsker, tilbakemeldinger, ting du savner/etterspør så er det bare å ta kontakt med oss. Du kan sende mail til Narvik@kraftsportssenter.no   eller komme med tilbakemeldinger direkte til oss som er på jobb i resepsjonen på Kraft Narvik.